Φίλτρα προϊόντων

Μπαταρίες Φορτηγών Varta

Μπαταρίες Φορτηγών Varta

Μπαταρίες επαγγελματικών οχημάτων-Μπαταρίες για Φορτηγά - Ρυμουλκούμενα - Μπαταρίες λεωφορείων - Μπαταρίες Οχημάτων Εργοταξίου

Το πιο απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων και της ασφάλειας, τα περισσότερα φορτηγά στους δρόμους με συστήματα στήριξης στο τέλος του πλαισίου και ο συνεχώς αυξημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε όλες τις εφαρμογές θα αλλάξει την αγορά δραματικά. Το αξεπέραστο εύρος των μπαταριών VARTA για βαρέος τύπου επαγγελματικά οχήματα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις νέες απαιτήσεις της αγοράς.Οι μπαταρίες οχημάτων μεταφορών πρέπει να παρέχουν την ύψιστη ενέργεια για φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων ακόμη και σε περιβάλλον αστικής κίνησης, όπου η μηχανή συχνά σβήνει. Αυτό διότι τα υψηλότερα αποθέματα των μπαταριών οχημάτων μεταφορών εξασφαλίζουν ότι εξοπλισμός όπως οι γερανοί φόρτωσης λειτουργούν διαρκώς με την καλύτερη απόδοση.